Dörtler Malzeme

Bilgi Güvenliği Politikası

Dörtler Malzeme olarak, müşteri bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve gizliliğini korumak için en yüksek standartları benimsemekteyiz. İşte bu politikamızın ana hatları:

  1. Bilgi Güvenliği Yönetimi: Bilgi güvenliği, yönetimin en üst düzeyinde önemsenir ve tüm çalışanlarımız tarafından benimsenir. Bilgi güvenliği sorumluluğu, tüm çalışanlarımızın ortak görevidir.
  2. Bilgi Güvenliği Süreçleri: Bilgi varlıklarının korunması için gerekli süreçler belirlenir, uygulanır ve sürekli olarak gözden geçirilir. Bu süreçler, risk yönetimi, erişim kontrolü, şifreleme ve güvenlik yedekleme gibi önlemleri içerir.
  3. Eğitim ve Farkındalık: Tüm çalışanlar, bilgi güvenliği konusunda düzenli olarak eğitilir ve bilinçlendirilir. Bilgi güvenliği politikaları ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.
  4. İzleme ve Değerlendirme: Bilgi güvenliği önlemleri sürekli olarak izlenir, değerlendirilir ve gerektiğinde güncellenir. Bu, iç denetimler, dış denetimler ve risk değerlendirmeleri yoluyla gerçekleştirilir.
  5. Uyumluluk: Tüm bilgi güvenliği uygulamaları, ilgili yasal düzenlemelere ve endüstri standartlarına tam uyumluluk sağlar.
  6. Olay Yönetimi: Bilgi güvenliği ihlalleri veya olayları hızlı ve etkili bir şekilde ele alınır. İhlal durumunda, ilgili taraflar derhal bilgilendirilir ve gerekli adımlar atılır.

Bu politika, Dörtler Malzeme’nin bilgi varlıklarını korumak ve müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamak için temel bir çerçeve sunar.